A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno
Izdanje: do
Članci:
1

TODOROVSKI, Zvonko
Zagreb : Alfa, 2007. -
(Knjiga za mladež)
O TODOR mir
2

HORVAT-Vukelja, Željka
Zagreb : Školska knjiga, 2007. -
(Moja knjiga. Metodički obrađena lektira ; sv. 80)
I HORVA reu
5

BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
Zagreb : 24 sata : Večernji list, 2013. -
D BRLIĆ čud
7

TRISTOŠEZDESETPET (365) priča za
Zagreb : Egmont, 2005.; 2008. -
(Disney)
D TRIST
HALOVANIĆ, Vladimir
Duga Resa : ˝Halovanić˝, 1997. -
(Biblioteka Žir ; knj. 3)
D HALOV čar
11

MADUNIĆ, Nives
Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN lun
16

HRAIN, Ines
Varaždin : TIVA Tiskara, 2015. -
821.163.42 HRAIN pus
17

25

BOGDANOVIĆ, Tomislav
Zagreb [etc.] : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, 2018. -
94˝1914/1918˝:908 BOGDA kri
28

MADUNIĆ, Nives
Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN lun
29

MADUNIĆ, Nives
Zagreb : Mozaik kniga, 2012. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN taj
30

MADUNIĆ Barišić, Nives
Zagreb : Mozaik knjiga, 2018. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN dla