Pojam: Biblioteka Lektirna knjiga
1

BARRIE, James M.
Zagreb : ABC naklada, 2005. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
D BARRI pet
2

MOLNAR, Ferenc
Zagreb : ABC naklada, 2002. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
D MOLNA dje
3

NAZOR, Vladimir
Zagreb : ABC naklada, 1999. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
O NAZOR vod
4

NAZOR, Vladimir
Zagreb : ABC naklada, 2005. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
O NAZOR vod
6

SALTEN, Felix
Zagreb : ABC naklada, 2005. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
D SALTE bam
7

ŠIMUNOVIĆ, Dinko
Zagreb : ABC naklada, 1998. -
(Biblioteka Lektirna knjiga)
O ŠIMUN dug