Pojam: 821.112.2(494)-93-3
1

PFISTER, Marcus
Ljubljana : Epta, 1996. -
(Najljepše slikovnice svijeta)
M PFIST rib
2

SPYRI, Johanna
Zagreb : Školska knjiga, 2017. -
(Biblioteka Moja knjiga - metodički obrađena lektira ; sv. 29)
D SPYRI hei