A Á Ä B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Ś Š T U Ü V W X Y Z
Abecedni pregled - E
Napredno
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 11)
821.163.41 AND e
3

Split : Crkva u svijetu ; 1982. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Biblioteka Radovi ; 7)
2-56 ANT e
4

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1994. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 107)
2-582 BAJ e
6

BALIĆ, Davor
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). -
DD BAL e
7

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1997. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije / Kršćan
27-44 BAL e
8

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018. (Zagreb : Kerschoffset). -
(Teološke meditacijeKršćanska sadašnjost ; 43)
2-175 BAL e
9

Zagreb : Večernji list, 2004. -
(Večernjakova biblioteka ; knj. 1)
821.163.42 BAR e
10

Zagreb : Glas Koncila, 2006. (Lukavec : Offset Markulin). -
27-36Stepinac,A. BAT e
12

Maruševec : Adventistički teološki fakultet, 1999. (Zagreb : Grafolux). -
27-67 BEA e
22

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 281)
17 BEZ e
24

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1984. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
DJE BIF e
25

BISKUPI Jugoslavije
Zagreb : Tajništvo Biskupske konferencije ; 1982. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-56 BIS e
26


4

BISKUPIJSKA sinoda đakovačka i srijemska (2 ; Đakovo)
Đakovo, 1999. -
2-73 BIS s
28

Zagreb : Glas Koncila ; 2002. -
(Biblioteka Vjeronauk za odrasle ; knj.4)
2-56 BOD e
29

Zagreb : August Cesarec, 1990. -
(Džepna knjiga ; 64)
821.112.2 BÖL e
30

Rijeka : Ex libris ; Sarajevo : Synopsis, 2009. -
(Biblioteca Ecumenica ; knj. 11)
17 BON e