A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V W Z
Abecedni pregled - S
Napredno

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom sveæenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica graðe, ponajviše rjeènika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se èuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1999. -
(Kleine Bibliothek spiritueller Weisheit)
JS27-6 ANT s
Stuttgart : Metzler, 1981. - 1988. -
JS14 LOE s
SOZIALGESCHICHTE des Christentums
[Darmstadt] : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. -
JS27 SOZ s
17

SPE et
Ðakovo : Teologija, 2003. (Osijek : GTO). -
(Biblioteka Diacovensia. Studije ; 4)
27-722 SPE s
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omoguæava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u podruèju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.