A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - P
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & sons ltd. ; [19?]. -
6a-I-V-32
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1893-1895. -
6a-V-V-43
6

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5 ; knj. 27)
6a-I-IV-5
7

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske u Zagrebu, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj.5)
6a-III-III-27
8

BORANIĆ, Dragutin
Zagreb : Školska knjiga, 1951. -
6a-I-II-19
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942. -
(Hrvatska misao i riječ kroz stoljeća ; sv. 3,7)
6a-I-III-35 (1-2)
11

U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
6a-V-VI-18
15

Zagreb : Jeronimska knjižnica, [1931.] (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 348 [i. e. 347])
6a-I-II-20
16

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 1)
6a-I-I-14
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 8)
6a-V-III-26
18

Zagreb : Društvo hrv. književnika, 1936. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 58)
6a-III-V-28
20

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & sons ltd. ; [1928]. -
6a-I-V-33
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Djela Frana Galovića ; 9-10)
6a-IV-VI-1
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog zavoda, 1942. -
(Djela Frana Galovića)
6a-IV-VI-14