A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - S
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
2

Zagreb : Male knjižice, 1926. -
(Male knjižice ; knj. 9)
6a-III-IV-7
9

Zagreb : Nakl. ˝Novosti˝ d.d., 1917. -
6a-III-I-38
12

Zagreb : Pododbor Matice hrvatske, 1938. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 6)
6a-III-III-25
14

Zagreb : Izd. Hrv.knjiž. društvo sv. Jeronima, 1928. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 257)
6a-I-IV-34
15

Zagreb : Hrv. književno društvo sv. Jeronima, 1927. -
(Jeronimska knjižnica ; 237)
6a-I-IV-35
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1904. -
(Slike iz svjetske književnosti ; 7)
6a-III-IV-20
18

Zagreb : tisak Narodne tiskare, 1944. -
6a-V-I-20
20

Zagreb : [s.n.], 1935. (Zagreb : Tipografija). -
6b-I-I-26
21

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
22

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zemljopis Evrope ; prvi dio : Sjeverna Evropa)
6a-I-V-31
23

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1935. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 14)
6a-I-II-11
24

Zagreb : [s.n.] , 1926. -
(Knjižnica Mladosti ; sv. 1)
6a-V-VI-16
27

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-IV-V-12
Zagreb : Suvremena biblioteka, 1943. -
(Suvremena biblioteka. Izvanredno izdanje ; knj. 12, 13)
6a-V-I-25