A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - U
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1942. -
(Suvremena knjižnica o stotoj godišnjici Matice hrvatske 1842-1942). -
6a-V-II-34
4

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 17). -
6a-IV-VI-6
5

[S. l. : s. n.], 1930. (u Zagrebu : Narodna prosvjeta). -
6a-V-I-30
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; 5)
6a-V-I-7
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže)
6a-III-IV-28
9

Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana Stj. Kugli, [19?]. -
6a-III-V-14
10

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj. 15)
6a-IV-VI-5
11

Zagreb : Binoza, 1936. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 3)
6a-IV-I-12
13

Zagreb : Izdav. zavod JAZU, 1949. -
6a-IV-V-31
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1938. -
(Knjižnica Pododbora Matice hrvatske ; knj. 10)
6a-III-III-26
17

U žutu sumraku
[S.l. : s.n.] ; 1943. -
6a-V-IV-35
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.