A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - V
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

[Zagreb] : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1934.]. -
(Društvena pozornica ; sv. 10)
6a-I-II-8
2

Zagreb : Nakladni zavod ˝Jug˝, 1918. -
(Vidici i putovi ; sv. 3)
6a-III-IV-11
5

Zagreb : Matica hrvatska, 1951. -
(Svjetski pisci)
6a-V-I-18
6

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1942. -
6a-IV-V-30
7

Kapela kod Bjelovara : [s.n.] ; 1935. (Bjelovar : Stj. Škalec (prije Kolesar). -
6a-I-II-27
8

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1907. -
(Gralbücherei ; Band 2.)
6a-I-I-16
10

Zagreb : Izd. Hrv. drž. tiskarskog zavoda, 1942. -
6a-V-VI-3
14

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1908. -
6a-I-I-3
15

Zagreb : [s. n.], 1920. (Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare). -
(Narodna knjižnica ; sv. 49-53)
6b-I-III-28
Zagreb : Matica hrvatska, 1903. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 272-274)
6a-III-II-15
18

Zagreb : Tiskara Mat. hrv. akademičara, 1944. -
6b-I-III-33
19

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
6a-III-II-28
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.