Budak MILE
1

2

Zagreb : Matica hrvatska, 1944. -
6a-V-IV-3
5

Zagreb : Matica hrvatska , 1943. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 46)
6a-IV-IV-5
Zagreb : Matica hrvatska, 1944-1945. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 52; 53; 54)
6a-V-Iv-4
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-II-31
18

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1932. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-III-III-38
19

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica / Matica hrvatska. kolo 4 ; knj. 24)
6a-V-IV-5
Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske : Izvanredno izdanje ; kolo 6, knj. 2, 3)
6a-III-II-32
21

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 4)
6a-III-III-40
22

Vinkovci : Riječ, 1997. -
(Croatica : hrvatska književnost u 100 knjiga ; kolo 1, knj. 5)
821.163.42 BUD p
Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Izvanredno izdanje Suvremene knjiženice Matice hrvatske, kolo IV.)
6a-V-IV-2
24

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 1)
6a-III-III-39
26

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1940. -
(Izvanredno izdanje suvremene knjižnice Matice hrvatske ; kolo 5)
6b-I-VI-1
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.