A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö p Q r S Š T U Ü V W X Z
BIBLIOGRAFIJA DIGITALIZIRANE GRAĐE
3

4696
Varaždin : Varteks Tiskara : Fakultet organizacije i informatike, 2003. -
(Udžbenici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin)
65.012.4 ŽUG M
4

4697
Varaždin : TIVA-Tiskara : Fakultet organizacije i informatike, 2004. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
65.01 ŽUG O
11

4704
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIEMSKIH NOVINA˝, 1906.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
12

4705
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIEMSKIH NOVINA˝, 1908.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
13

4706
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1909.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
14

4707
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1910.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
15

4708
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1911.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
16

4709
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIEMSKIH NOVINA˝, 1913.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
17

4710
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1914.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
18

4711
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1915.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
19

4712
ŽUPANIJA SRIJEMSKA - izvješća
Vukovar : Tiskara ˝SRIJEMSKIH NOVINA˝, 1916.-
352(497.5)(093) POŽEŠ izv
20

4713