A B C Č Ć D Đ E F G H I J K l M N O P Q R S Ś Š T U V W Z
Napredno
2

ANTONIJA i
Mostar : Crkva na kamenu, 2004. (Široki Brijeg : Hercegtisak). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 85)
355(497.6) ANT a
5

Zagreb : Novena ; 2014. -
(Biblioteka Stella Maris).
27-36BesseteAndrija,sanctus BER a
6

Zagreb : Udruga protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, 2002. ([s. l.] : Tiskara Točka). -
(Biblioteka Srijemski Hrvat)
94(497.5Srijem) BON a
9

COLOMBO, Enrico
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. (Zagreb : Denona). -
(Teolozi dvadesetoga stoljeća ; sv. 12)
27-722Schweitzer,A COL a
10

Zagreb : Naklada Benedikta ; 2014. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
27-31 COM a
12

Zagreb : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Lobor : Župni ured sv. Ane : Općina, 2008. -
902 FIL a
14

Zagreb : HKVRPP [i. e.] Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2016. (Zagreb : AKD). -
(Biblioteka DokumentiHrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica ; 7)
272Franciscus,papa FRA a
15

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2002. ([Zagreb] : Grafocentar). -
(Biblioteka Svjedoci i uzori ; knj. 5)
27-722Ricci,M GEN a
17

Gießen : Justus-Liebeg-Universität Gießen ; cop. 1994. -
(Texte zum Ost - West Dialog ; 9)
S-NJEM2 GRU a
Zagreb : Instituto de ciencias sociales ˝Ivo Pilar˝ = Institut društvenih znanosti ˝Ivo Pilar˝ : Fundacion para la emigracion croata = Hrvatska matica iseljenika, 2009. (Zagreb : Itg). -
(Biblioteka Studije ; 12)
321 KAČ a
21

Zagreb : Biblioteka Hergešić ; 1999. (Samobor : Tiskara Barač). -
821.163.42 KIR a
22

Varaždinske Toplice : tonimir, 2011. -
(Humanitas Library, book 10)
S-ENG2 KOŠ ž
23

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. -
(Eseji ; sv. 18)
821.163.42 KOV a
25

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1986. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Eseji : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost ; sv. 10)
27-722Bauer,A. KRI a
27

LENDIĆ, Ivo
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Media ; 12)
821.163.42 LEN a
Varaždin : Tonimir, 2009. (Varaždinske Toplice : Tonimir). -
930 LEV a
30

Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija , Medijski centar ; 2014. -
27-722.7 MAR a