A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno
1

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 3)
6a-I-II-4
4

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 12)
6a-IV-VI-10
5

U Zagrebu : Kr. zem. tiskara, 1913. ([Zagreb] : [Kr. zem. tiskara]). -
(Zabavna biblioteka ; god. 1, knj. 4)
6b-I-I-31
Zagreb : Nakaldni zavod Hrvatske, 1947. -
(Školska i pedagoška izdanja nakladnog zavoda Hrvatske)
6a-V-V-9
11

ZAORANE brazde
Zagreb : s. n., 1941. -
(Knjižnica Hrvatske straže)
6a-V-IV-33
12

13

[S. l. : s.n.], [1930.]. -
6a-V-IV-25
14

U Zadru : Tiskara S. Artale, 1914. -
6a-V-IV-28
15

Šibenik : Odl. Grafični zavod, 1922. -
6a-III-I-44
16

Šibenik : nakl. Grafičkog zavoda, 1923. ([Šibenik] : tiskara E. Vitaliani-a). -
6a-V-I-21
17

Zadar : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1974. -
6b-I-III-34
ZEMLJOPIS Hrvatske
Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godišnjici Matice hrvatske ; knj. 3)
6a-III-IV-25
21

Zagreb : Hrv. knjiž. društvo sv. Jeronima, 1935. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 19, knj. 73)
6a-V-III-23
22

Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1941. -
(Znanstvena djela za opću naobrazbu ; knj. 13)
6a-V-V-23
25

ZLATNA knjiga hrvatske
Zagreb : ˝Hrvatski Orlovski savez˝, 1924. -
6a-V-I-38
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942. -
(Tekstovi i pregledi ; 5). -
6a-IV-VI-3
28

Ljubljana : Umetniška propaganda, 1932. -
6a-V-VI-22
29

[s.l.] : Omladina, 1920. -
6a-V-V-2