Pojam: 1913
Napredno
MARVOGOJSKA udruga u Beli
Varadin : Tiskara Platzerova, 1913. -
334 MARVO pra
334 MARV P
OPA tedovno-predujmovna zadruga Varadin
Varadin : Tis. J.B. Stiflera, 1913. -
336 OPA p1913
336 OPA P
PROGRAMM DES K.K. STAATS-Gymnasium in Pola
Pola : Verlag des k.k Staats-Gymnasiums, 1913 -
371(091) PROGSG 1913
PUKA tedionica Varadin
Varadin : J.B. Stifler, 1913. -
336 PUK i19113
336 PUK I
8

Sarajevo : Connectum, 1913. -
(vrtovi / roman)
821.163(497.6)-2,3 SELIM der
9

UNIONE Nazionale
Parenzo, 1913-1914. -
908(497.5) UNION naz
11

Zagreb : Kr. zemaljska tiskara, 1913. -
598.2 VOGRI O
Zagreb : Kr. zemaljska tiskara, 1913. -
598.2 VOGRI O
UPANIJA SRIJEMSKA - izvjea
Vukovar : Tiskara SRIEMSKIH NOVINA, 1913.-
352(497.5)(093) POE izv