Napredno
5

Stolac : Slovo Gorina, 2014. -
821.163.41.1 KRIVO oh
6

Zagreb : CeKaPe - Centar za kreativno pisanje, 2014. -
821.163.42-3 KUEC sob
7

LACH, Gordana
Varadin : Aulos, 2014. -
78 LACH mun
8

Zagreb : CeKaPe, Centar za kreativno pisanje, 2014. -
821.163.6-3 LEMAI pop
9

Zagreb : Fokus komunikacije, 2014. -
840-3 LEMAI ale
18

Zagreb : Fokus komunikacije, 2014. -
839.6-3 NESBO fan
19

Rutland Vermont : Charles E Tuttle, 2014. -
615 KAKUZ the
20

London : Vintage, 2014
820 PALAH bea
21

Varadinske Toplice : Tonimir, 2014. -
821.163.42-1282 PAVLE bo
22

Zagreb : Algoritam : 24 Sata, 2014. -
(Balkan Noir)
821.163.42-31 PERI mim
24

[s. l.] : Parlophone Records, 2014. -
78 PINKF end
25

Prirodno lijeenje
Zagreb : Begen, 2014. (iroki brijeg : Suton). -
(Prirodno lijeenje)
615.322:633.81(035) PRIRO pri
Varadin : Fakultet organizacije i informatike, 2014. -
004.655.3 RAB S
30

Sarajevo : Connectum, 2014. -
(Biblioteka Vrtovi)
821.163(497.6)-3 SELIM tvr