Pojam: 1935

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-V-III-13
Paris : Chez Bernard Grasset ; 1935. -
6a-I-III-21
3

Zagreb : [s.n.], 1935. (Zagreb : Tipografija). -
6b-I-I-26
4

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1935. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 14)
6a-I-II-11
5

Kapela kod Bjelovara : [s.n.] ; 1935. (Bjelovar : Stj. Škalec (prije Kolesar). -
6a-I-II-27
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-IV-V-12
8

HRVATSKA književna kritika
Zagreb : Minerva, 1935. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 5)
6a-IV-II-18
9

HRVATSKI pripovjedači osamdesetih
Zagreb : Minerva, 1935. -
(Sto godina hrvatske književnosti ; sv. 3)
6a-IV-III-13
10

IZLOŽBA zagrebačkih umjetnika (2 ; 1935 ; Zagreb)
Zagreb : [s.n.], 1935. -
6a-V-VI-14
Zagreb : Matica hrvatska, 1935-1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, Kolo I. i II. ; knj. 2. i 11, kolo V. ; knj. 3)
6a-IV-I-15
14

Beograd : Biblioteka aktualnih knjiga, 1935. -
6a-IV-IV-34
Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1935-1938. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske. kolo 1. kolo 3 ; knj. 1 ; knj. 18)
6a-III-V-23
17

Paris : Desclée de Brouwer ; 1935. -
6a-I-II-18
18

Zagreb : Zbor duhovne mladeži u Senju, 1935. -
6b-I-I-14
19

Zagreb : Binoza, 1935. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 1)
6a-IV-I-13
20

Zagreb : Binoza, 1935. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 2)
6a-IV-I-5
21

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1935. -
(Jeronimska knjiga ; 457)
6a-I-IV-7
22

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-V-III-16
23

Zagreb : Binoza, [1935?]. -
(Moderni hrvatski pisci)
6b-I-I-10
25

Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna ; 1928. - 1935. -
6a-I-I-46
PRVI hrvatski pripovjedači
Zagreb : Minerva nakladna knjižara D.D., 1935. -
(Noviji hrvatski pisci : sto godina hrvatske književnosti)
6a-IV-II-19
30

Zagreb : Tiskara ˝Merkantile˝ (Jutriša i Sedmak), 1935. -
6b-I-II-18