Pojam: U pravi trenutak
LATOURELLE, Rene
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 135)
2 LATOU krš
LICE, Stjepan
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1992. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 162)
886.2-3 LICE put
5

LISS, Bernhard
Đakovo : Karitativni fond UPT, 1994. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 41)
6 LISS bra
MEVES, Christa
Đakovo : Ivan Zidrum, 1994. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; knj. 231)
159.9 MEV ž
MOSER, Georg
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 98)
2 MOSER lju
NAGY, Božidar
Đakovo : Biskupski ordinarijat Đakovo, 1993. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 52)
2 NAGY lur
PAPASOGLI, Giorgio
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 125)
2 PAPAS jos
PERČEVIĆ, Stjepan
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 122)
886.2 PERČE njiv
QUOIST, Michael
Zadar : Biskupski ordinarijat, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 118)
2 QUIST taj
REVILLE, Jean-Marie de
Đakovački Selci : Župski ured, 1985. -
(U pravi trenutak)
2 REVIL mol
RIBINSKI, Petar
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 92)
886.2-3 RIBIN dav
SADUNAITE, Nijole
Đakovo : Biskupski ordinarijat Đakovo, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; knj. 121)
92 SADUN neu
SCHMIDS, Christoph von
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1993. -
(U pravi trenutak ; [knj.] 182)
D SCHM pri
SOLDI, Primo
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1989. -
(Knjižnica U pravi trenutak; 99)
929 SOLDI cil
TEREZIJA Renata od Svetog Duha
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1987. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 58)
929 TEREZ
TRSTENJAK, Anton
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1990. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 128)
159.96 TRSTE dob
TRSTENJAK, Anton
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1989. -
(U pravi trenutak ; 108)
2 TRSTE pas
TRSTENJAK, Anton
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1991. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 141)
159.96 TRSTE sta