3

Zagreb : Hrvatsko-austrijsko društvo, 2003. -
327 BUS a
Toronto [etc.] : ZIRAL ; 1983. -
(ZIRAL : Zajednica izdanja Ranjeni labud. Redovita izdanja ; knj. 27-30)
323 BUŠ j
6

Zagreb : Demetra, 1995-1996. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; knj. 7A ; 7B)
321 CIC l
9

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1995. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost ; sv. 23)
2-67 COS p
CRKVA i
Zagreb : Glas Koncila ; 2014. -
(Komentari glasa Koncila, knj 2)
2-9 CRK c
11

CRKVA, demokracija,
Zagreb : Glas Koncila ; 1995. (Zagreb : Kratis). -
27-44 CRK c
12

Sarajevo : Oslobođenje, 1986. -
27-36Stepinac,A. CVI k
13

Split : vlast. nakl., 2003. (Split : RePrint). -
32 ČOR c
15

DEKLARACIJA o
Zagreb : Matica hrvatska, 1991. (Velika Gorica : ˝Spiridion Brusina˝). -
(Posebna izdanja Matice hrvatske)
811.163.42 DEK d
17

Zagreb : Udruga za hrvatski identitet i prosperitet ; 2017. -
327 DOM a
18

DOMOVINSKI rat
Zagreb : Nakladni zavod Globus : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2018. -
355(497.5) DOM d-pre
20

Zagreb : Tkanica ; Sesvetski Kraljevec : Grafok ; 2016. (Sesvetski Kraljevec : Grafok). -
2-774(497.5Legrad) ĐUR l-lju
21

EAGLETON, Terry
Zagreb : Naklada Ljevak, 2010. -
(Biblioteka Bookmarker)
1 EAG r
23

ERASMUS Desiderius
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011. (Zagreb : Stega tisak). -
(Biblioteka Klasici / Nakladni zavod Globus, Zagreb)
32 ERA i
24

Split : Crkva u svijetu, 2002. (Split : Dalmacijapapir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu ; knj. 33)
327 ETE d
29

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Niz Drugi svjetki rat i poraće - Dokumenti ; knj. 3)
343 GEI k