1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2007. -
(Niz Amateca : priručnici katoličke teologije ; 19)
2-42 CES k
2

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; 1968. -
(Dokumenti ; 19)
2-46 CHA d
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2008. (Zagreb : Denona). -
(Polazišta ; sv. 48)
27-44 CHE t
7

Zagreb : Demetra, 1999. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrije Savića ; sv. 40a)
2-14 CIC l
8

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. ([Zagreb] : Znanje). -
(Biblica ; 21)
27-27 CIF i
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. -
(Teolozi dvadesetoga stoljeća ; sv. 13)
27-722Merz,J.B. COC j
16

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1995. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost ; sv. 23)
2-67 COS p
17

Đakovo : Forum bogoslova ; 1998. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Biblioteka Teološki priručnici / Forum bogoslova, Đakovo ; 8)
2-18 COU k
18

CRKVA u
Split : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2000. -
05 CRKVA
God. 1, br. 1 (1966). -
Detaljno
19

Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral, 2009. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
(Biblioteka Culmen et fons ; knj. 1)
2-5 CRN n
20

Makarska : Služba Božja, 2001. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Službe Božje ; knj. 46)
27-14 CYR u
21

Split : Crkva u svijetu, 2013. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 38)
2-46 ČON u
DA istina
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM ; Zagreb : Biblijski institut, 2014. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Teološki radovi ; sv. 72)
27-722Dugandžić,I. DAI d
Tournai : Desclée ; cop. 1964. -
(Le Mystere Chrétien ; 4)
JS2-42 DEL l
26

Split : Književni krug ; Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2017. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Knjiga Mediterana ; 96)
7(497.5) DEM j
27

DIREKTORIJ za
Zagreb : Glas Koncila : Hrvatska biskupska konferencija ; 2008. (Zagreb : Denona). -
(Dokumenti / Hrvatska biskupska konferencija)
2-46 DIR d
29

DJELATNA crkva, zbornik
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Rijeka : Teologija u Rijeci ; 2008. (Varaždin : Tiskara Varteks). -
(Teološki radovi ; knj. 52)
27-722Šimunović,M. DJE d
30

DRUGI vatikanski
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2012. (Zagreb : Denona). -
(Teološki radovi ; sv. 69)
2-73 DRU d