Pojam: PJESME
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 221-223)
6a-III-II-16
3

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 2)
6a-I-II-3
4

CRKVENE pjesme božićnoga
Teslić : Kat. mala knjiga, 1939. -
(Katolička mala knjiga ; sv. 14)
6b-I-I-28
5

[S. l. : s. n., s. a.] (Zagreb : I. Rast). -
6a-I-I-26
6

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1917. -
(Savremeni hrvatski pisci / redovita izdanja društva hrvatskih književnika)
6b-I-I-11
8

Kapela kod Bjelovara : [s.n.] ; 1935. (Bjelovar : Stj. Škalec (prije Kolesar). -
6a-I-II-27
HRVATSKE narodne pjesme
Zagreb : izd. Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1943. -
6a-IV-I-30
10

Zagreb : vlastita naklada, 1943. -
6a-V-II-31
11

Subotica : [s.n.], 1955. -
6b-I-I-12
12

Zagreb : [S.n.] ; 1933. -
6a-I-II-5
13

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Rikarda Jorganovića ; sv. 1)
6a-I-II-51
14

Zagreb : Knjižara Vasić i Horvat ; 1940. -
6a-I-II-6
16

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1909. -
(Gralbücherei ; Band 10.)
6a-I-I-15
18

Zagreb : Minerva, 1934. -
(Djela Silvija Strahimira Kranjčevića ; sv. 3)
6a-I-IV-42
19

Zagreb : Minerva, 1934. -
(Djela Silvija Strahimira Kranjčevića ; sv. 2)
6a-I-IV-43
20

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Djela Silvija Strahimira Kranjčevića ; 1)
6a-I-IV-41
22

23

NARIĆ - Dvornik, Tonka
Split : [s.n.], 1934. -
6a-V-V-10
24

NARODNE pjesme otoka
Zagreb : Nakl.odjel Hrvatske državne tiskare, 1944. -
6a-IV-III-26
25

Zagreb : Obnova, 1931. -
6a-I-III-37
26

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-10
27

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, [19?]. -
6a-III-III-11
28

Šibenik : Naklada piščevih drugova, 1934 (Šibenik : Tiskara Kačić). -
6a-I-II-9
29

Zagreb : [s.n.] ; 1924. -
(Zabavna knjižnica Narodne Prosvjete ; knj. 5)
6a-IV-IV-29
30

Berlin ; Wien : Paul Zsolnay Verlag, 1933. -
6a-I-I-37
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.