Napredno
1

POKRET, hrvatski slikovni
Zagreb : Europa naklada, 1942-1945. -
05 POKRE pok
Detaljno
2

POLA
Pola : F. W. Schrinner, 1883-1895. -
05 POLA
4

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
5

RADIO HRS
Zagreb : Hrvatski radioamaterski savez, 1991.... -
RADIO HRS
Detaljno
6

RADIOAMATER
Beograd : Tehnika knjiga : 1946. -
RADIOAMATER
Detaljno
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varadin
Zagreb; ; Varadin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varadin ; 20)
08 RAD.ZZ.V(20)
8

Split, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, 1996. (Split : Dalmacija papir). -
(Kulturno-povijesni vodi ; 2)
904(497.5)653 RAPAN sol
9

Varadin : Novinsko izdavako i tamparsko poduzee, 1971. -
050.8 RATKO var
Zagreb : Mate ; Zagrebaka kola ekonomije i managementa, 2009. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
65 ROB O
13

RUKE knjievni prilog
Koprivnica : Glas Podravine, 1977-1979.
05 RUKE
Detaljno
17

SAM svoj majstor
Zagreb : Vjesnik, 1975. -
SAM
Detaljno
18

SAVREMENA tehnika :
Zagreb : Glavni odbor Narodne tehnike za Hrvatsku, 1952-1965. -
05 SAVRE teh
Detaljno
19

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko drutvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno
20

SLAVENSKA misao
Trst ; = Trieste : A. Muha, 1903-1909 (u Trstu : Tiskara Dolenc (Fran Polic). -
05 SLAVE
U Zagrebu : Knjiara Jugoslavenske akademije (Dionike knjiare), 1895. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti = Opera Academiae scientiarum et artium slavorum meridionalium ; knj. 15)
930-05 SMII iv
26

Stara naa
Trst : I. Stari, 1922. (u Trstu : tiskara Edinost). -
304 STARA sta
28

SDSTERREISCHISCHE Nachrichten
Pola : Buchdruckerei Jos.Krmpoti, 1910. -. -
05 SUEDO
30

SVEZAK
Bjelovar ; Koprivnica ; Krievci : Drutvo knjiniara Bilogore, Podravine i Kalnikog prigorja, 1999-. -
02(051) SVEZA
Detaljno