Napredno
1

ĐAKOVAČKA i Srijemska adresar
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 200?. -
(058) ĐAK a
2


1

ĐAKOVAČKA i Srijemska adresar
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 2007. -
(058) ĐAK a
3


2

ĐAKOVAČKA i Srijemska adresar
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 2006. -
(058) ĐAK a
4

GODIŠNJAK 2015.
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat, 2015. -
(058) GOD g
5

GODIŠNJAK Dubrovačke biskupije
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat, 2012. -
(058) GOD g’2012
6

HRVATSKA biskupska konferencija
Zagreb : Hrvatska biskupska konferencija ; 1998. -
(058) HRV h-bis
7

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2002. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’02/03
8

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2012. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’12/13
9

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2003. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’03/04
10

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2004. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’04/05
11

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2005. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’05/06
12

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2007. -
(058) HRV h’07/08
13

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’08/09
14

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2009. -
(058) HRV h’09/10
15

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2013. -
(058) HRV h’13/14
16

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2015. -
(058) HRV h’14/15
HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2015. -
(058) HRV h’15/16
18

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2016. -
(058) HRV h’16/17
19

HRVATSKI rimski adresar
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, 2006. -
(058) HRV h’06/07
20

HRVATSKI rimski adresar
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; 2010. -
(058) HRV h’10/11
21

HRVATSKI rimski adresar
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; 2011. -
(058) HRV h’11/12
22

IMENIK hrvatske
Zagreb : hrvatski salezijanski provincijalat, 2000. -
(058) IME i
23

MALI šematizam
Krk : Biskupski ordinarijat, 1999. -
2-772(497.5Krk) MAL m
30

OPĆI šematizam
Zagreb : Biskupska Konferencija Jugoslavije, 1975. -
2-772(497.1) OPĆ o
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.