Zagreb : Prematica, 1933. -
(Mala knjižnica Matice hrvatske ; N.S. ; sv. 3)
949.75 HORVA.R hrp1
3

Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1902 : Tisak Antuna Scholza. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 128)
949.713 HORVA pri
Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1902 : Tisak Antuna Scholza. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; CXXVIII)
949.713 HORVA pri
Zagreb : Tis. kr. zemaljske tiskare, 1912. -
949.75 HORVA v16
949.75 HOR V
12

HRAŠĆE
Drenovci : Općinska narodna knjižnica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAŠĆE
Detaljno
HRVATSKI pokret
Zagreb : Dionička tiskara, 1898. -
949.75 HRVAT
Varaždin : Brzotiskom Stj. Platzera, 1898. -
949.75 JANKOV pab
U Zagrebu : litografija i štampa c. Albrechta, 1888. -
949.713 KLAIĆ atl