Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V W Z

Abecedni pregled - L

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom svećenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica građe, ponajviše rječnika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se čuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.