A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Š T U Ü V W X Y Z
Abecedni pregled - W
Skoplje : Ministarstvo narodnog zdravlja, Zavod za tropske bolesti, 1925. (u Zagrebu : Zaklada Tiskare Narodnih novina). -
QX515 STANKpri 1925
U Zagrebu : [s. n.], 1924. - (Zagreb : Tiskara Narodnih novina)
WC755 SFARČoma 1924
Beograd : Štamparija centralnog higijenskog zavoda, 1934. -
WA900 KUŠANzdr 1935
Varaždin : Medicinski centar Varažfin, 1988. - (Varaždin : ˝Varteks˝)
(Mala biblioteka varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv.3)
WM428 BRAJŠpsi 1988
Varaždin : Opća bolnica, Medicinski centar Varaždin, Radna jedinica za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu, 1988. - (Varaždin : ˝Varteks˝ RO Tiskara Varaždin)
(Mala biblioteka varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv.4)
WM274 PAPIĆlij 1988
SIMPOZIJ Varaždinski
Varaždin : Opća bolnica Medicinski centar Varaždin, 1987. - (Varaždin : Novinsko izdavačka i štamparska radna organizacija)
(Mala biblioteka varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv. 2)
WM SIMPO 1987
ŠTO je to
Varaždin : Radna jedinica za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti OOUR-a Opća bolnica Medicinski centar Varaždin, 1984. - (Varaždin : Novinsko izdavačka i štamparska radna organizacija Varaždin
(Mala biblioteka Varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv. 1)
WM28 ŠTO 1984
9

RADEJ, Marjan
Zagreb : Jugoslavenska medicinska naklada, 1983. -
WJ146 RADEJuro