A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Napredno
Izdanje: do
Članci:
1

IVANEČKA škrinjica
Ivanec : Ivanečki klub kolekcionara ; 2005- . -
05 IVANE
God. 1, br. 1 (2005)- . -
SV. Martin
Donja Voća : RKT župni ured sv. Martina biskupa ; 2011. -
05 MARTI
God. I., br. 1.(2011). -
IMAJ strpljenja
Lepoglava : Katoličko dušobrižništvo kaznionice u Lepoglavi i zatvora u Varaždinu ; 2003. -
05 IMAJS
God. I., br. 1(2003). -
8

ZVONA svetoga Nikole
Koprivnica : Župni ured Svetoga Nikole ; 2000-. -
05 ZVOKC
God. I. ; br. 1.(2000). -
MILOSRDNI Samaritanac
Čakovec : Katoličko dušobrižništvo Županijske bolnice ; 2012-. -
05 MILSA
God. I. ; br. 1(2012). -
STADLER : glasnik Centra
Sarajevo : Centar za prikupljanje građe o nadbiskupu Stadleru, 1999-. -
05 STADL
God. 1, br. 1 (1999)
VENDELIN : informativni bilten
Zagreb : Vicepostulatura sl. B. Vendelina Vošnjaka, [1995]-. -
05 VENDE
[God.3,br.3(1995-1999)] ; god.8,br.8(2000)-
PRISUTNOST : [glasilo Hrvatske zajednice
Zagreb : Hrvatska zajednica bračnih susreta, 1994- . -
05 PRISU
God. 1, br. (1994)
SLUŽBENI vjesnik
Rijeka : Riječka nadbiskupija, 2000-. -
05 SLUŽB-RIJ
God.1,br.1(18. listopada 2000)- .
VERITAS, glasnik sv.
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 1968-. -
05 VERIT
God.7,br.1(1968)-god.21,br.12(1982) ; god.22,br.1=249(1983)-god.46,br.9=508(2007
SVESCI Communio [Centar za
Zagreb : Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝, 1969-1987. -
05 SVESC
1969,br.14-1986/87,br.64
OBNOVLJENI život, časopis
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971-. -
05 OBNOV
God.26,br.1(1971)- .
SIVERIĆ, list Župe
Siverić : Župa svetog Petra Apostola, 2001-. -
05 SIVER
izlaženje: , Polugodišnje, , Opis prema god.10,br.2=19(2010) ; zadnji opis pre
MILOSTI puna, glasilo
Marija Bistrica : Župa i Svetište Majke Božje Bistričke, 1995. -
05 MILOS
izlaženje: , Polugodišnje, , Opis prema god.16,br.46(2010) ; zadnji opis prema
DRINSKE mučenice, informativni
Zagreb : Družba Kćeri Božje ljubavi, 2008- .
05 DRINS
God. 1, br. 1 (prosinac 2008) - god. 2. br. 3 (2009); 2010, br.4-.
MIHOVIL, glasilo Šibenske
Šibenik : Biskupski ordinarijat, 2013-. -
05 MIHOV
God.19,br.15/16=3/4(2013)-
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.