A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - A
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Torino : Unione tipografico-editrice Torinese ; 1926. -
(Collezione di Classici Italiani ; vol. LII)
6b-I-IV-12
11/2019
2

AKADEMIJSKA galerija Strossmayerova
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. -
6b-I-III-27
09/2019
3

Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara, 1922. -
(Knjige ljubavi ; 1)
6b-I-III-5
09/2019
A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
06/2019
5

Zagreb : Matica hrvatska, 1926. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-V-V-38
04/2019
Zagreb : Narodna knjižnica, 1926. -
6a-V-II-18
03/2019
Beograd : Nolit, 1955. -
(Biblioteka Nolit)
6a-V-I-10
02/2019
9

02/2019
ANTOLOGIJA srpske proze
Beograd : Nolit, 1955. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-21
02/2019
ANTOLOGIJA novije hrvatske
Beograd : Nolit, 1956. -
(Biblioteka Antologija jugoslavenske književnosti)
6a-III-V-20
02/2019
ANTOLOGIJA hrvatske proze
Beograd : Nolit, 1956. -
6a-III-IV-34
02/2019
Novi naslovi
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.