A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - B
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

GRAEF, Hermann
Leipzig : Verlag für Literatur, Kunst und Musik ; 1906. -
6b-I-IV-13
11/2019
2

Zagreb : Hrv. knjiž. društvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 1 ; knj. 3)
6b-I-III-41
09/2019
3

BUNJEVAČKI narodni običaji
Subotica : [s.n.], 1937. (Subotica : Josipa Horvath). -
6b-I-III-37
09/2019
4

09/2019
5

Zagreb : Knjižnica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-11
06/2019
6

Beograd : [s.n.] ; 1939. (Beograd: Štamparija Drag. Popović). -
6b-I-I-23
05/2019
7

Zagreb : Knjižara Narodne prosvjete; 1940. -
6b-I-I-20
05/2019
U Trstu : Izdalo Društvo sv. Mohora za istru, 1928. -
6b-I-I-13
05/2019
9

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1932. -
(Jeronimska knjiga ; knj. 399) (Knjižnica dobrih romana : kolo 14. ; knj. 53)
6a-V-IV-21
03/2019
10

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1938. -
6a-V-IV-16
03/2019
11

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1939. -
(Savremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 23)
6a-V-IV-9
03/2019
12

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5, knj. 30)
6a-V-IV-6
03/2019
13

Zagreb : Izdanje Hrvatskog književnog društva sv. Jeronima, 1943. -
(Jeronimska knjiga ; 670)(Knjižnica Dobrih romana ; knj. 102)
6a-V-II-41
03/2019
15

Zagreb : Izd. nakl. Ante Velzek, 1944. -
(Svjetski pisci)
6a-V-I-28
02/2019
Zagreb : [Društvo sv. Jeronima], 1932. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 14, knj. 53)
6a-IV-V-2
02/2019