A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - H
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

Zagreb : Matica hrvatska, 1924. -
6b-I-III-38
09/2019
2

Zagreb : Društvo hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1907. -
(Književna izdanja ; I. beletristični odio ; knj. 1.)
6b-I-III-15
09/2019
3

HIMNI. Latinske crkvene pjesme
Zagreb : Glasnik Srca Isusova, 1936. -
6b-I-III-9
09/2019
HRVATSKE pučke popijevke
Zagreb : vlast. nakl., 1916. (Zagreb : Hrvatska tiskara). -
6b-I-II-9
06/2019
5

Subotica : [s.n.], 1955. -
6b-I-I-12
05/2019
6

04/2019
HRVATSKE narodne pjesme
Zagreb : izd. Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1943. -
6a-IV-I-30
02/2019
11

Zagreb : Tipografija ; 1936. -
(Preštampano iz Spomenice o sedamdesetipetoj godišnjici ˝Obzora˝)
6a-IV-I-21
02/2019
12

Zagreb : Minerva, 1933. -
(Miroslav Krleža. Sabrana djela)
6a-IV-IV-43
01/2019
Novi naslovi
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.