A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - I
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Beograd : Ozdrav. Ćelap i Popovac, 1919. -
6b-I-IV-8
11/2019
4

Zagreb : Nakladni zavod Ign. Granitz, 1919. -
6b-I-II-7
06/2019
VIMER, Rudolf
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1925-1927. -
6b-I-II-5
06/2019
6

Beograd : Izdavačka knjižara S. V. Cvijanovića ; 1914. -
6b-I-II-2
05/2019
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
04/2019
8

IZLOŽBA zagrebačkih umjetnika (2 ; 1935 ; Zagreb)
Zagreb : [s.n.], 1935. -
6a-V-VI-14
04/2019
9

Zagreb : Nadbiskupska tiskara u Zagrebu, 1931. -
(Knjižnica : Jeronimska knjiga ; knj. 352) ili Knjižnica dobrih romana : knj. 47 ?)
6a-V-VI-6
04/2019
Zagreb : Naklada ˝Matice hrvatske˝, 1900.- 1903. -
(Slavenska knjižnica ; knj. 8, 11)
6a-V-VI-2
04/2019
12

TURKOVIĆ , Milan
Zagreb : Narodne novine, 1930.-
6a-V-V-28
04/2019
13

03/2019
14

NARIĆ - Dvornik, Tonka
Split : [s.n.], 1934. -
6a-V-V-10
03/2019
15

03/2019
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 6)
6a-V-III-31
03/2019
18

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo VII, knj. 39)
6a-V-III-21
03/2019
19

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
6a-IV-V-13
02/2019
20

IVANIĆ-grad
Zagreb : Odbor za otkriće spomenploče Đuri Stjepanu Deželiću, 1931. -
6a-V-I-32
02/2019
Zagreb : Nakladni zavod Ante Velzek, 1943. -
(Svjetski pisci)
6a-V-I-24
02/2019
22

Zagreb : Nakl. zavod J. Čaklović, 1942. -
(Suvremena biblioteka ; god. 4, knj. 1)
6a-V-I-14
02/2019
23

Zagreb : Savremena biblioteka, 1942. -
(Suvremena biblioteka-Izvanredno izdanje ; knj. 6)
6a-IV-VI-21
02/2019
24

Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 12)
6a-IV-V-21
02/2019
25

KRLEŽA, Miroslav
Zagreb : Izd. ˝Narodne knjižnice˝, 1926. -
6a-IV-IV-38
01/2019