A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - N
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

11/2019
2

Beograd : Odbor za izdavanje dela Borisava Stankovića, 1928. -
6b-I-III-51
11/2019
3

Zagreb : Minerva, 1932. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; 5)
6b-I-III-46
09/2019
4

Zagreb : Knjižara Ognjište, 1942. -
6b-I-III-24
09/2019
5

09/2019
6

Zagreb : Narodna prosvjeta, 1924. -
(Znanstvena knjižica narodne prosvjete ; knj. 6)
6b-I-III-13
09/2019
7

NARODNE pjesme
Sarajevo : Hrvatsko kulturno društvo ˝Napredak˝, 1931. -
(Napretkova pjesmarica)
6b-I-III-4
09/2019
8

06/2019
9

Zagreb : vlastita naklada, 1941. -
6b-I-I-32
05/2019
11

Zagreb : Izdanje Hrvatske književne naklade neovisnih književnika, 1938. -
(Hrvatska savremena biblioteka ; knj. 2)
6b-I-I-3
04/2019
13

Zagreb : Tiskara Merkur, 1926. -
(Sa Piščevim ispravcima)
6b-I-I-4
04/2019
14

NARODNE junačke pjesme
Sarajevo : Zbor franjevačkih bosanskih bogoslova ˝Jukić˝, 1925. (Sarajevo : Hrvatska Tiskara d.d). -
6a-V-VI-25
04/2019
15

04/2019
16

Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-17
03/2019
18

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-V-IV-17
03/2019
19

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica / Matica hrvatska. kolo 4 ; knj. 24)
6a-V-IV-5
03/2019
20

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 20)
6a-V-IV-12
03/2019
21

Zagreb : Matica hrvatska, 1937. -
6a-V-III-18
03/2019
22

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-V-III-16
03/2019
23

Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1922. -
(Narodna knjižnica ; sv.46-48)
6a-V-III-7
03/2019
25

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5, knj. 25)
6a-V-II-42
03/2019
26

Zagreb : Binoza, [s.a.]. -
(Moderni hrvatski pisci ; kolo 1, knj.6.)
6a-V-II-30
03/2019
27

NARODNE pripovijetke
Zagreb : Izvanredno izdanje Matice hrvatske, 1911. -
6a-V-II-29
03/2019
28

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1932. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-III-III-38
03/2019
29

Šibenik : nakl. Grafičkog zavoda, 1923. ([Šibenik] : tiskara E. Vitaliani-a). -
6a-V-I-21
02/2019
30

02/2019