A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - S
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Narodna knjižnica, 1924. -
(Narodna knjižnica ; Jubilarni broj ; sv. 110)
6b-I-IV-17
11/2019
Sarajevo : vlast. nakl., 1919-
6b-I-III-43
09/2019
3

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
09/2019
4

Zagreb : Nakl. Hrv. Državna tiskara, 1943.. -
6b-I-III-30
09/2019
5

STRIŽIĆ, Bogoljub
U Zagrebu : Tiskara Hrv. katol. tiskovnog društva, 1910. -
(Preštampano iz lista ˝Za vjeru i dom˝)
6b-I-III-20
09/2019
6

Zagreb : [s.n.], 1940. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 2 ; knj. 1)
6b-I-III-10
09/2019
SRPSKE narodne pesme
Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 1919. -
6b-I-II-10
06/2019
10

Zagreb : Tiskara ˝Merkantile˝ (Jutriša i Sedmak), 1935. -
6b-I-II-18
06/2019
11

SVJETLOTISKARSKI zavod R. Mosinger (Zagreb)
Zagreb : [S.n.] ; 1909. -
6b-I-II-16
06/2019
12

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
06/2019
Beograd : Izdavači Ćelap i Popovac, 1919. -
6b-I-II-3
06/2019
14

U Zagrebu : Kr. zem. tiskara, 1913. ([Zagreb] : [Kr. zem. tiskara]). -
(Zabavna biblioteka ; god. 1, knj. 4)
6b-I-I-31
05/2019
15

Zagreb : [s.n.], 1935. (Zagreb : Tipografija). -
6b-I-I-26
05/2019
SESTRA Tereza Malenoga
Rijeka : Kuća dobre štampe ; 1916. -
6b-I-I-24
05/2019
17

05/2019
18

Zsgreb, Tisak ˝Nadbiskupske tiskare˝, 1919. -
6a-V-VI-24
04/2019
U Zagrebu : Izdala Matica hrvatska i slovenska, 1909. -
(Biblioteka Crtice iz hrvatske književnosti ; sv. 4)
6a-V-VI-19
04/2019
20

Zagreb : [s.n.] , 1926. -
(Knjižnica Mladosti ; sv. 1)
6a-V-VI-16
04/2019
SLIKE iz svjetske
Zagreb : Matica hrvatska, 1891. -
6a-V-V-44
04/2019
22

Zagreb : Hrvatska tiskara, 1944. -
6a-V-V-36
04/2019
24

Zagreb : Matica hrvatska, 1897. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv. 206-207)
6a-V-IV-31
03/2019
25

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 21)
6a-V-IV-10
03/2019
26

SUVREMENE njemačke novele
Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 7)
6a-V-III-30
03/2019
27

Zagreb : Matica hrvatska, 1943. -
(Knjižnica svjetskih pisaca ; 9-10)
6a-V-III-28
03/2019
28

Zagreb : Izdanje Pododbora Matice hrvatske u Zagrebu, 1938. -
6a-V-III-10
03/2019
30

Zagreb : Duhovni život ; 1930. -
(Knjižnica Uzori)
6a-V-II-32
03/2019