A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - T
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Hrvatska državna tiskara, 1943. -
6b-I-III-47
09/2019
2

Zagreb : Hrvatsko katolički narodni savez, [1924?]. -
6b-I-II-14
06/2019
3

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1943. -
6b-I-II-6
06/2019
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Posebna izdanja ; knj. 4)
6a-V-VI-9
04/2019
5

Zagreb : Tisak gradjanske tiskare, 1942. -
6a-V-V-5
03/2019
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 19)
6a-V-II-43
03/2019
8

Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Savremena knjižnica Matice hrvatske ; 96)
6a-V-II-33
03/2019
9

U Zagrebu : Literarna sekcija Marijine kongregacije učiteljica, 1913. (u Zagrebu : Hrvatsko katoličko tiskovno društvo). -
6a-V-II-16
03/2019
10

Zagreb : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 1943. -
(Jeronimska knjižnica)(Jeronimska knjiga ; 668)
6a-V-II-7
03/2019
Zagreb : Hrv. izd. bibliografski zavod, 1942. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 1)
6a-IV-V-17
02/2019
13

Subotica : izd. Subotičke matice, 1946. -
(Knjižnica Subotičke matice)
6a-IV-V-6
02/2019
14

TI i ona
Zagreb : Tiskara ˝Merkantile˝, 1926. -
6a-IV-I-17
02/2019
15

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1937. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj.3(59)
6a-IV-IV-37
01/2019
Novi naslovi
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.