A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Abecedni pregled - Z
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

KUŠAN, Vjekoslav
Beograd : Štamparija centralnog higijenskog zavoda, 1934. -
6b-I-IV-20
11/2019
3

Zagreb : Pijevo društvo, 1924. -
6b-I-IV-3
11/2019
4

Zagreb : Izdanje knjižare A. Ćelap, 1940. -
6b-I-III-23
09/2019
5

06/2019
7

Zagreb : Izd. Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-18
03/2019
8

ZAORANE brazde
Zagreb : s. n., 1941. -
(Knjižnica Hrvatske straže)
6a-V-IV-33
03/2019
9

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝ ; kolo V., knj. 26)
6a-V-IV-8
03/2019
10

03/2019
11

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 7 ; knj. 38)
6a-V-II-35
03/2019
12

Zagreb : Naklada A. Velzek, 1944. -
(Sabrana djela Ljube Babića ; knj. 4)
6a-V-II-24
03/2019
13

PIUS XI,, papa
Zagreb : MOSK, 1934. -
(Moderna socijalna knjižnica ; sv. 1-2)
6a-V-II-11
03/2019
14

ZLATNA knjiga hrvatske
Zagreb : ˝Hrvatski Orlovski savez˝, 1924. -
6a-V-I-38
02/2019
15

Zagreb : Matica hrvatska, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 6)
6a-V-I-4
02/2019
16

Zagreb. : izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 9)
6a-IV-VI-8
02/2019
17

Zagreb : Društvo hrvatskih književnika u Zagrebu, 1936. -
(Savremeni hrvatski pisci ; knj.1)
6a-III-V-27
02/2019