A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Napredno
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
04/2019
2

ČITANKA za Treći
Beograd : izdanje ˝Narodna Prosveta˝, 1932. -
6b-I-I-5
04/2019
3

Zagreb : Izdanje Hrvatske književne naklade neovisnih književnika, 1938. -
(Hrvatska savremena biblioteka ; knj. 2)
6b-I-I-3
04/2019
4

04/2019
9

Zagreb : Tiskara Merkur, 1926. -
(Sa Piščevim ispravcima)
6b-I-I-4
04/2019
11

NARODNE junačke pjesme
Sarajevo : Zbor franjevačkih bosanskih bogoslova ˝Jukić˝, 1925. (Sarajevo : Hrvatska Tiskara d.d). -
6a-V-VI-25
04/2019
12

Zsgreb, Tisak ˝Nadbiskupske tiskare˝, 1919. -
6a-V-VI-24
04/2019
14

Ljubljana : Umetniška propaganda, 1932. -
6a-V-VI-22
04/2019
16

ČITANKA iz jugoslavenske
Zagreb : Školska knjiga, 1953. -
6a-V-VI-20
04/2019
U Zagrebu : Izdala Matica hrvatska i slovenska, 1909. -
(Biblioteka Crtice iz hrvatske književnosti ; sv. 4)
6a-V-VI-19
04/2019
18

U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
6a-V-VI-18
04/2019
20

Zagreb : [s.n.] , 1926. -
(Knjižnica Mladosti ; sv. 1)
6a-V-VI-16
04/2019
22

IZLOŽBA zagrebačkih umjetnika (2 ; 1935 ; Zagreb)
Zagreb : [s.n.], 1935. -
6a-V-VI-14
04/2019
Zagreb : Izd. Naklade školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske, 1939. -
6a-V-VI-13
04/2019
25

04/2019
Zagreb : Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Posebna izdanja ; knj. 4)
6a-V-VI-9
04/2019
28

Zagreb : Naklada knjižare L. Hartmana (St. Kugli), 1914. -
6a-V-VI-8
04/2019
29

U Omišu : ˝Jadranska vila˝, 1930. (U Osijeku: : Ferdo Kittera). -
6a-V-VI-7
04/2019
30

Zagreb : Nadbiskupska tiskara u Zagrebu, 1931. -
(Knjižnica : Jeronimska knjiga ; knj. 352) ili Knjižnica dobrih romana : knj. 47 ?)
6a-V-VI-6
04/2019