A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Napredno
1

Zagreb : Tisak zaklade tiskare Narodnih novina, 1933. -
6a-V-VI-5
04/2019
2

Zagreb : Hrvatsko knjiž. družtvo sv. Jeronima, 1943. -
(Knjižnica dobrih romana ; knj. 101 - 667)
6a-V-VI-4
04/2019
3

Zagreb : Izd. Hrv. drž. tiskarskog zavoda, 1942. -
6a-V-VI-3
04/2019
Zagreb : Naklada ˝Matice hrvatske˝, 1900.- 1903. -
(Slavenska knjižnica ; knj. 8, 11)
6a-V-VI-2
04/2019
SLIKE iz svjetske
Zagreb : Matica hrvatska, 1891. -
6a-V-V-44
04/2019
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1893-1895. -
6a-V-V-43
04/2019
8

04/2019
BARAC, Antun
Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, kolo 6)
6a-V-V-41
04/2019
10

Đakovo : [s.n.], 1940. -
(Knjižnica ˝Hrvatske obrane˝ ; knj. 3)
6a-V-V-40
04/2019
11

Zagreb : Tisak Jugoslovenske štampe d.d. u Zagrebu, 1924. -
6a-V-V-39
04/2019
12

Zagreb : Matica hrvatska, 1926. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-V-V-38
04/2019
13

Zagreb : Izdanje pododbora Matice hrvatske u Zagrebu, 1937. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-V-V-37
04/2019
14

Zagreb : Hrvatska tiskara, 1944. -
6a-V-V-36
04/2019
15

Zagreb : Tisak i naklada knjižare St. Kugli, [19?.]. -
6a-V-V-35
04/2019
16

MIRKA Divkovića
Zagreb : izd. i nakl. Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1924. -
6a-V-V-34
04/2019
Zagreb : Naklada školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske, 1940. -
6a-V-V-31
04/2019
20

Vukovar : vlastita naklada, 1934. -
6a-V-V-29
04/2019
21

TURKOVIĆ , Milan
Zagreb : Narodne novine, 1930.-
6a-V-V-28
04/2019
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
03/2019
26

Zagreb : Tis. ˝Jugoslovenske štampe˝ d.d., 1923. -
(Pozorišna biblioteka ; knj. 8)
6a-V-V-25
03/2019
28

Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1941. -
(Znanstvena djela za opću naobrazbu ; knj. 13)
6a-V-V-23
03/2019
29

03/2019
30

Zagreb : Društvo književnika Hrvatske, 1909. -
(Savremeni hrvatski pisci. Redovita izdanja ; knj. 1)
6a-V-V-21
03/2019