A B Č D H J K L M N O P R S T V Z
Novi naslovi: 2019.
Napredno
1

TODOROVSKI, Zvonko
Zagreb : Alfa, 2007. -
(Knjiga za mladež)
O TODOR mir
09/2019
2

HORVAT-Vukelja, Željka
Zagreb : Školska knjiga, 2007. -
(Moja knjiga. Metodički obrađena lektira ; sv. 80)
I HORVA reu
09/2019
5

BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
Zagreb : 24 sata : Večernji list, 2013. -
D BRLIĆ čud
09/2019
7

TRISTOŠEZDESETPET (365) priča za
Zagreb : Egmont, 2005.; 2008. -
(Disney)
D TRIST
09/2019
HALOVANIĆ, Vladimir
Duga Resa : ˝Halovanić˝, 1997. -
(Biblioteka Žir ; knj. 3)
D HALOV čar
09/2019
11

MADUNIĆ, Nives
Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN lun
09/2019
13

06/2019
16

HRAIN, Ines
Varaždin : TIVA Tiskara, 2015. -
821.163.42 HRAIN pus
06/2019
17

06/2019
19

06/2019
20

06/2019
21

06/2019
23

06/2019
25

BOGDANOVIĆ, Tomislav
Zagreb [etc.] : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, 2018. -
94˝1914/1918˝:908 BOGDA kri
05/2019
28

MADUNIĆ, Nives
Zagreb : Mozaik knjiga, 2015. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN lun
05/2019
29

MADUNIĆ, Nives
Zagreb : Mozaik kniga, 2012. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN taj
05/2019
30

MADUNIĆ Barišić, Nives
Zagreb : Mozaik knjiga, 2018. -
(Biblioteka Nives Madunić Barišić za mlade)
D MADUN dla
05/2019