Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V W Z

Abecedni pregled - D

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom sveæenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica graðe, ponajviše rjeènika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se èuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.