Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin
A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V W Z
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omoguæuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omoguæava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u podruèju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti