A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - J
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Kuća dobre štampe, 1933. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 15, knj. 60)
6a-I-I-11
2

Paris : Librarie Gallimard ; 1928. -
6a-I-I-42
3

Leipzig : Breitkopf & Härtel ; 1912. -
6a-I-II-30
4

Paris : Nelson : Calmann-Levy ; [1922.?] -
6a-I-II-58
5

Zagreb : Dvorska knjižara Vasić i Horvat, [1937.]. -
(Ilustrirovana omladinska biblioteka)
6a-I-IV-12
Beograd : Izd. kreditne i pripomoćne zadruge prof.društva, 1938. -
(Izdanja zadruge profesorskog društva ; sv. 10)
6a-I-VI-1
8

Beograd : Kultura, 1945. -
(Savremena književnost Južnih Slavena ; 1)
6a-III-I-34
10

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
11

Zagreb : Matica hrvatska, 1905. -
(Zabavna knjižnica ˝Matice hrvatske˝ ; sv. 287-288)
6a-III-IV-3
12

Zagreb : Izdanje Nakladnog zavoda Ante Velzek, 1942. -
(Svjetski pisci)
6a-V-i-15
17


3

19

Zagreb : naklada Slavenske knjižare St. i M. Radić, [poslije 1937]. -
6b-I-III-25
20

Zadar : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1974. -
6b-I-III-34
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.