A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - M
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

BRILLANT, Maurice
Paris : G. Cres, 1929. -
(Les artistes nouveaux)
6a-I-I-38
4

Zagreb : BE-L-Ka, 1942. -
(Mala knjižnica Biblioteke lijepe knjige. Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 3)
6a-I-II-34
6

Brescia : Morcelliana ; 1941. -
(Confidenziali). -
6a-I-III-2
10

Zagreb : Matica hrvatska, 1958. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; god. 1 ; sv. 2)
6a-I-V-20
11

Zürich, Leipzig : Orell Füssli ; 1927. -
6a-I-V-4
Zagreb : Matica hrvatska, 1894. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske 172-174)
6a-III-II-20
Zagreb: Matica hrvatska, 1899.-
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske; sv. 230-233)
6a-III-II-21
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Redovno izdanje Matice hrvatske)
6a-III-II-31
15

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, [19?.]. -
6a-III-III-12
16

MODERNI hrvatski pripovjedači
Zagreb : Minerva, 1934. -
(Sto godina hrvatske književnosti : 1830-1930 ; sv. 4. Noviji hrvatski pisci)
6a-III-III-29
17

Zagreb : Matica hrvatska, 1945. -
6a-III-V-11
18

MODERNI engleski eseji
Zagreb : Izd. Matica hrvatske, 1937. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 2 ; knj. 7)
6a-III-V-29
20

Zagreb : Nakl. izdavača Branka Vodnika, 1916. -
(Odabrana djela za školu ; knj. 1)
6a-IV-III-27
21

KOLAK, Dragutin
Zagreb : Tiskara Merkantile, 1943. -
6a-IV-III-34
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1909. -
(Savremeni hrvatski pisci : redovita izdanja Društva hrvatskih književnika)
6a-IV-IV-7
24

Zagreb : Tiskara Hrvatskog radiše, 1944. -
6a-IV-V-11
25

Zagreb : HKD sv. Jeronima, Tipografija, 1937. -
(Jeronimsko svijetlo ; br. 27)
6a-V-I-31
27

Zagreb : Umjetno-nakladni zavod Merkur, 1917. -
(Merkurova zabavna knjižnica ; sv. 3)
6a-V-II-10
29

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Suvremena knjižnica : o stotoj godišnjici Matice hrvatske 1842-1942 ; kolo VII)
6a-V-II-37