A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - N
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

Zagreb : Izdanje Nakladnog odjela Hrvatske državne tiskare, 1944-. -
6a-I-V-12
5

Zagreb : Hrv. književno društvo sv. Jeronima, 1929. -
(Jeronimska knjiga ; 314)
6a-III-II-28
Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske : Izvanredno izdanje ; kolo 6, knj. 2, 3)
6a-III-II-32
7

Zagreb : Izd. Knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-16
8

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
6a-III-III-19
9

ŠAMŠALOVIĆ, Gustav
Zagreb : Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 1943. -
6a-III-III-33
10

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1932. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-III-III-38
13

NARODNE pjesme otoka
Zagreb : Nakl.odjel Hrvatske državne tiskare, 1944. -
6a-IV-III-26
14

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1938. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-IV-IV-41
15

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
6a-IV-V-16
Zagreb : Hrv.izdavački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14). -
6a-IV-VI-11
17

Zagreb : [izd. Hrvatskog izdavalačkog zavoda], 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 13)
6a-IV-VI-4
18

Šibenik : nakl. Grafičkog zavoda, 1923. ([Šibenik] : tiskara E. Vitaliani-a). -
6a-V-I-21
20

NARODNE pripovijetke
Zagreb : Izvanredno izdanje Matice hrvatske, 1911. -
6a-V-II-29
21

Zagreb : Binoza, [s.a.]. -
(Moderni hrvatski pisci ; kolo 1, knj.6.)
6a-V-II-30
22

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5, knj. 25)
6a-V-II-42
23

Zagreb : Matica hrvatska, 1935. -
6a-V-III-16
24

Zagreb : Matica hrvatska, 1937. -
6a-V-III-18
26

Zagreb : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1922. -
(Narodna knjižnica ; sv.46-48)
6a-V-III-7
27

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; 20)
6a-V-IV-12
28

Zagreb : Biblioteka nezavisnih pisaca, 1937. -
(Djela Miroslava Krleže)
6a-V-IV-17
29

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Suvremena knjižnica / Matica hrvatska. kolo 4 ; knj. 24)
6a-V-IV-5
30

Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-V-V-17
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.