A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - O
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Matica hrvatska za god. 1925. i 1926., 1927. -
6a-I-I-12
2

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1944. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 2)
6a-I-I-13
4

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 2)
6a-I-II-3
5

Šibenik : Naklada piščevih drugova, 1934 (Šibenik : Tiskara Kačić). -
6a-I-II-9
6

ORAGE sur l’Afrique
Paris : Librairie de médicis ; 1938. -
6a-I-III-26
U Zagrebu : Naklada Matice hrvatske, 1901. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv. 240-241)
6a-III-II-14
Zagreb: Matica hrvatska, 1938. -
(Suvremena knjižnica ˝Matice hrvatske˝. Kolo 3 ; knj. 13; 14; 15; 16)
6a-III-II-33/36
Zagreb : Tisak Dioničke tiskare, 1904. -
(Slavenska knjižnica ; sv. 5.)
6a-III-II-8
22

Zagreb : Izd. knjižare Z. i V. Vasića, 19?. -
(Pripovjetke Vladimira Nazora)
6a-III-III-20
25

Split : izd. ˝Bihaća˝, hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti, 1931. (Zagreb : Tipografija). -
6a-III-III-34
26

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1933. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 4)
6a-III-III-40
28

Zagreb : Tisak tiskare Milana Šufflaya [etc.], 1943. -
6a-III-V-12
[Zagreb?] : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, [19--?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 423)
6a-IV-I-28
30

Zagreb : Binoza, 1935. (Zagreb : I. Rast). -
(Djela A. G. Matoša ; knj. 2)
6a-IV-I-5