A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - P
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Izabrana djela Čedomila Jakše ; knj. 1)
6a-I-I-14
3

Paris : Nelson ; 19?. -
6a-I-I-34
4

[Zagreb : Nova Europa, 1924?]. -
6a-I-I-40
5

Zagreb : Ante Velzek, 1940. -
(Svjetski pisci ; 63)
6a-I-I-5
6

BORANIĆ, Dragutin
Zagreb : Školska knjiga, 1951. -
6a-I-II-19
7

Zagreb : Jeronimska knjižnica, [1931.] (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 348 [i. e. 347])
6a-I-II-20
8

Paris : Librarie académique Perrin et Cie ; 1927. -
6a-I-II-25
9

Rijeka : Troškom i štampom štamparije ˝Miriam˝, 1913. -
6a-I-II-29
10

[Zagreb] : [s. n.], 1924 (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Mala pučka knjižnica ; 2)
6a-I-II-35
11

Zagreb : [S.n.] ; 1939. -
(Društvo hrvatskih književnica. Kolo 1 ; knj. 3)
6a-I-II-4
12

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Rikarda Jorganovića ; sv. 1)
6a-I-II-51
Paris : Librairie Garnier Freres ; 1925. -
(Classiques Garnier). -
6a-I-III-17
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod , 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 3 ; knj. 4)
6a-I-III-30 (1-2)
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod , 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
6a-I-III-31 (1-2)
Zagreb : Izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1942. -
6a-I-III-33(1-2)
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1942. -
(Hrvatska misao i riječ kroz stoljeća ; sv. 3,7)
6a-I-III-35 (1-2)
Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 18; 19)
6a-I-IV-14/15
21

London : Edward Arnold & co. ; 1930. -
6a-I-IV-20
22


1

Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Rikarda Jorgovanića; sv. II)
6a-I-IV-27
Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
6a-I-IV-27/30
29

Zagreb : Minerva, 1934. -
(Djela Silvija Strahimira Kranjčevića ; sv. 3)
6a-I-IV-42
30

Zagreb : Matica hrvatska, 1940. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5 ; knj. 27)
6a-I-IV-5