A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - R
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

3

[S. l. : s. n., s. a.] (Zagreb : I. Rast). -
6a-I-I-26
6

RUSKA lirika : od
Zagreb : Nakl. zaklade Narodnih novina, 1939. -
(Zabavna biblioteka ; knj. 601)
6a-III-II-25
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 1)
6a-III-III-39
8

Zagreb : nakl. Knjižare St. Kugli, 1932. -
(Sveukupna djelaKsaver Š. Gjalski ; sv. 3)
6a-IV-I-14
9

Zagreb : Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1951. -
6a-IV-III-25
11

Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
6a-V-III-20
Zagreb : Matica hrvatska, 1939. -
(Izvanredno izdanje Suvremene knjiženice Matice hrvatske, kolo IV.)
6a-V-IV-2
13

RUSKE narodne pripovijesti
Zagreb : Matica hrvatska, 1923. -
6a-V-IV-34
14

Zagreb : Izdanje pododbora Matice hrvatske u Zagrebu, 1937. -
(Knjižnica pododbora Matice hrvatske ; knj. 2)
6a-V-V-37
15

U Omišu : ˝Jadranska vila˝, 1930. (U Osijeku: : Ferdo Kittera). -
6a-V-VI-7
16

Zagreb : Zbor duhovne mladeži u Senju, 1935. -
6b-I-I-14
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.