A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - S
Napredno

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

Milano : A. Garzanti, 1941. -
(Piccola collana storica, Avvenimenti e quadri storici)
6a-I-I-45
2

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1935. -
(Knjižnica društvene pozornice / Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; sv. 14)
6a-I-II-11
5

Paris : Denoël & Steele ; 1936. -
6a-I-II-21
8

Zagreb : Binoza, 1934. -
(Sabrana djela Augusta Šenoe ; knj. 20)
6a-I-II-45
9

Zagreb : izd. Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 22)
6a-I-II-49
SLADKI naš kaj
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Tekstovi i pregledi ; sv. 7)
6a-I-III-34
12

Firenze : Vallecchi ; cop. 1930. -
6a-I-III-4
14

Zagreb : Izd. Hrv.knjiž. društvo sv. Jeronima, 1928. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 257)
6a-I-IV-34
15

Zagreb : Hrv. književno društvo sv. Jeronima, 1927. -
(Jeronimska knjižnica ; 237)
6a-I-IV-35
18

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zemljopis Evrope ; prvi dio : Sjeverna Evropa)
6a-I-V-31
19

Regensburg : Josef Sabbel, 1925.?. -
6a-I-V-36
22

Zagreb : Nakl. ˝Novosti˝ d.d., 1917. -
6a-III-I-38
23

Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1945. -
(Partizanska književnost ; knj. 1)
6a-III-I-47
25

SLOVENSKA sodobna lirika
Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, 1933. -
6a-III-II-27
30

Zagreb : Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, 1930. -
6a-III-III-14