A Á Ä B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O Ö P Q R S Ś Š T U Ü V W X Y Z
Napredno
1

Split : Naklada Bošković, 2011. ([s. l. : s. n.]). -
(Biblioteka Raskrižja / Naklada Bošković ; 9)
2-582 SIK a
Mostar : Crkva na kamenu, 2009. (Široki Brijeg : Suton). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 112)
2-584 PER a
6

Zagreb, 1972. -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 7)
2-67 MOU a-2.izd
7

Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1971. -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 7)
2-67 MOU a
9

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1972. -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sad
2-73 ŠAG a
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1969. -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sad
2-73 ŠAG a
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1986. -
(Polazišta : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost ; sv.1-2)
2-73 ŠAG a´86
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1972. -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 4)
2-74 VUČ a
13

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1976. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Dokumenti / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 50)
2-766 PAU a
14

ANTIQUAM fidem, radovi
Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / Glas Koncila ; knj. 7)
2-772(497.5Sisak) ANT a
Zagreb : Naklada Ljevak, 2007. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
2-9 DUR a
KRČELIĆ, Baltazar Adam
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; 1952. -
(Hrvatski latinisti / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; knj. 3)
2-9 KRČ a
19

Zagreb : Teovizija, 2008. (Sesvete : Grafocentar). -
(Biblioteka Teološki pristupi; ; knj. 12)
27-1 IVA a
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2008. ([s. l. : s. n.]). -
27-167 WIL a
27

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 20)
27-27 MAD a
28

APOSTOLSKI oci
Split : Verbum ; 2010. -
27-29 APO a