A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V W Z
Napredno
Zagreb : Fakultet politièkih nauka Sveuèilišta u Zagrebu : Izdavaèki servis Sveuèilišne naklade Liber, 1979. -
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
JS14 MAR f
(1. - 2. sv.) : Mannheim ; Wien ; Zürich : Bibliographisches Institut ; (3. - 4. sv.) : Sttutgart ; Weimar : J. B. Metzler ; 1980. - 1996. -
JS14 MIT e
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omoguæava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u podruèju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.