A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Abecedni pregled - I

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

2

Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna ; 1928. - 1935. -
6a-I-I-46
11

Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1934. -
(I grandi scrittori stranieri : collana di traduzioni ; 46)
6a-I-IV-18
12

IZMEĐU dva rata
Zagreb : Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 1942. -
(Biblioteka Suvremeni hrvatski pisci)
6a-I-IV-2
16

Zagreb : Matica hrvatska, 1934. -
6a-I-V-15
23

Zagreb : Knjižara Z. i V. Vasića, 19?. -
(Ilustrirana omladinska biblioteka)
6a-III-I-32
24

Zagreb : Tisak i naklada knjižare St. Kugli, 1922. -
6a-III-I-36
Zagreb : Matica hrvatska, 1895. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 179-181)
6a-III-II-13
Zagreb : Matica hrvatska, 1899. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 221-223)
6a-III-II-16
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 188-190)
6a-III-II-17
Zagreb : Matica hrvatska, 1893. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; 160-161)
6a-III-II-18