A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Napredno
Izdanje: do
Članci:
OBITELJ, [ilustrovani tjednik] [odgovorni
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima u Zagrebu, 1928-1944. -
05 OBITE
izlaženje: , Tjedno
OKRUŽNICE, službeno glasilo
Šibenik : Biskupski ordinarijat, 1999-. -
05 OKRUŽ
1999,[br.1]- .
OSOBA i duh
Albuquerque : Croatia Academica Catholica, 1949-1955. -
05 OSOBA
God.1,br. 1(1949)-god.7,sv.4(1955)
POČECI
Split : Franjevački bogoslovski klerikat, 1996-. -
05 POČEC
God.1,br.1(1996)-god.3,br.3(1998) ; god.4,br.1=4(2003)-god.8,br.1=8(2007) ; god.
POGLED, katolički list
Zagreb : Pomak, Pokret mladih katolika : Glas Koncila, 1998-2007. -
05 POGLE
1998,studeni-1999,siječanj ; 1999,br.2-2007,posebno izd.(siječanj). -
POSVEĆENI život, prinosi
Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara : Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica, 1996-. -
05 POSVE
1996,br.1-2006,br.1/2=19/20 ; god.12,br.1/2=21/22(2007)- .
POZIV, list đakovačkih
Đakovo : Bogoslovno sjemenište, 1995- . -
05 POZIV
God.1,br.1(1995)-god.4,br.2(1998) ; god.5,br.1(2000)-god.6,br.1(2001).
PRAVOSLAVLJE
Beograd : Srpska Pravoslavna Crkva, 1967 - . -
05 PRAVO
God. 1, br. 1 (1967)- . -
PRISUTNOST : [glasilo Hrvatske zajednice
Zagreb : Hrvatska zajednica bračnih susreta, 1994- . -
05 PRISU
God. 1, br. (1994)
RADOSNA vijest, misijski
Zagreb : Papinska misijska djela, 2007-. -
05 RADOS
God.1,br.1(1972)-god.3,br.[12](1974) ; god.4,br.1=19(1975)-
RHEMA
Koprivnica : Ustanova Kristofori; 2012-. -
05 RHEMA
God.1,br.1(2002)-god.7,br.35(2008) ; 2009,br.36-2012,br.54 ; god.11,br.55(2013)-
SIVERIĆ, list Župe
Siverić : Župa svetog Petra Apostola, 2001-. -
05 SIVER
izlaženje: , Polugodišnje, , Opis prema god.10,br.2=19(2010) ; zadnji opis pre
SLUŽBENI glasnik Banjolučke
Banja Luka : Banjolučka biskupija ; 2007-. -
05 SLUŽB-BANJ
God. 1, br.1(2007). -
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.